Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Ξέχασα το συνθηματικό μου
Εγγραφή
Αραβικά 

Μάθε να ξεχωρίζεις!!!


ΑΡΑΒΙΚΑ

Μία πιστοποίηση στην αραβική γλώσσα δίνει την ευκαιρία σε όσους μαθαίνουν Αραβικά να συμπεριλάβουν στο βιογραφικό τους μία γλώσσα που δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας σε πολλές χώρες του αραβικού κόσμου που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ταχύτατη ανάπτυξη. Οι γνώστες αραβικών είναι περιζήτητοι σε όλες τις επαγγελματικές θέσεις, ακόμα και ως μεταφραστές.

Το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα, διεξάγει κάθε Ιούνιο τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσης της αραβικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις διεξάγονται για τα επίπεδα A1, Α2 (Βασικό Επίπεδο), Β1, B2 (Μεσαίο Επίπεδο) και Γ1, Γ2(Ανώτερο Επίπεδο).

Βασικό Επίπεδο (Α1)

Μία σωστή και μεθοδική εισαγωγή στην εκμάθηση της αραβικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Τα Αραβικά είναι μία γλώσσα απαιτητική, ιδιαίτερα στο κομμάτι της γραφής και της φωνητικής-φωνολογίας. Τον πρώτο χρόνο οι μαθητές εξοικειώνονται με το αραβικό αλφάβητο, με τους βασικούς κανόνες σύνταξης και γραφής των Αραβικών αλλά και με την προφορά ώστε να αναπτύσσεται παράλληλα η προφορική επικοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο, ο μαθητής εξετάζεται στην ικανότητά του να συστηθεί, να μιλήσει για τον εαυτό του, να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις που αφορούν θέματα της καθημερινότητάς του.

Βασικό Επίπεδο (Α2)

Ο μαθητής σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μπορεί να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συνομιλίες χωρίς δυσκολία και να γνωρίζει τρείς βασικούς χρόνους, τον ενεστώτα, τον αόριστο και τον μέλλοντα. Επίσης, να μπορεί να χρησιμοποιεί σύνθετες δομές, να κάνει ερωτήσεις με αυτές και να απαντά σε ερωτήσεις.

Μεσαίο Επίπεδο (Β1)

Με την ολοκλήρωση του αρχικού επιπέδου Α1 και Α2, ο μαθητής είναι πλέον εξοικειωμένος με τις βασικές συντακτικές και γραμματικές δομές στα Αραβικά, έχει αναπτύξει το λεξιλόγιό του σε βασικό επίπεδο και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες και πολύπλοκες δομές. Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να γράφει μικρές εκθέσεις και να εκφράζεται με σχετική ευκολία στην επικοινωνία που αφορά σε καθημερινές καταστάσεις, αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα.

Μεσαίο Επίπεδο (Β2)

Οι υποψήφιοι για το επίπεδο Β2 πρέπει να χειρίζονται με εξαιρετική ευκολία τις καθημερινές συνομιλίες. Επίσης, να μπορούν να μιλήσουν και να γράψουν για πιο δύσκολα και σύνθετα θέματα και να μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες, έστω και με τη βοήθεια του λεξικού. Καλούνται επίσης να χρησιμοποιήσουν πιο σύνθετες δομές της αραβικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

Ανώτερο Επίπεδο (Γ1)

Πιστοποιεί επαρκή γλωσσική ικανότητα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και κάπως απαιτητικών κείμενων. Επίσης να μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Επιπλέον χρειάζεται να είναι σε θέση να παράγει σαφή, καλά δομημένα και λεπτομερή κείμενα.

Ανώτερο Επίπεδο (Γ2)

Ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κατάσταση, αποδεικνύοντας την ικανότητα να προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με υψηλό βαθμό ακρίβειας.     
© Copyright ΓνώσηPegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology