Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Ξέχασα το συνθηματικό μου
Εγγραφή
ΠΤΥΧΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΑ

CAMBRIDGE EXAMS

1)Τα Cambridge Young Learners English Tests (τεστ Αγγλικών για μικρούς μαθητές) είναι πτυχία του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE,ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Βασίζονται σε δραστηριότητες και χρήσεις γλώσσας οικείες στα παιδιά και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι όσο πιο προσιτά γίνεται σε παιδιά που δεν είναι συνηθισμένα να δίνουν εξετάσεις.
Αποτελούνται από τρία επιμέρους πτυχία ανάλογα με το επίπεδο Αγγλικών

1. STARTERS (για μαθητές A CLASS) ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. MOVERS (για μαθητές B CLASS) ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. FLYERS (για μαθητές C CLASS) ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2) Πτυχίο KET 
Το ΚΕΤ είναι το πρώτο επίσημο επίπεδο των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας του Cambridge και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν στο δεύτερο επίπεδο, το PET, καθώς και στις άλλες εξετάσεις του Cambridge (FCE, CAE, CPE).  Τα ΚΕΤ εξετάζουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, γραπτή έκφραση, κατανόηση προφορικού λόγου και προφορική έκφραση, καθώς και γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

 

3) Πτυχία που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ \ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β1-ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ Β2-ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ Γ1-ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ Γ2-ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Cambridge Exams PET FCE CAE CPE
Michigan Exams BCCE ECCE ALCE ECPE
TOEIC 450-500 505-780 785-900 905 και άνω
EDEXCEL Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ DELF B1 DELF B2 DALF C1 DALF C2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ SORBONNE B2 SORBONNE C1 SORBONNE C2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MONAXOY
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE)
Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) 1)Zertifikat Deutsch für den Beruf

2)Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1 1)Goethe-Zertifikat C2:
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

2)Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5
Ist. di Cultura Italiana DIPLOMA DI CULTURA
ITALIANA
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΣΑΛΑΜΑΝΚΑΣ
(INΣT. CERVANTES)
INICIAL INTERMEDIO SUPERIOR
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ PET:


Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR). Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν αρκετά προβλέψιμη χρήση της γλώσσας στη χώρα τους ή το εξωτερικό, με φυσικούς ή μη ομιλητές της Αγγλικής γλώσσας.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ FCE:

Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις.


Δομή του FCE:


Το FCE αποτελείται από πέντε ενότητες:

PART 1 Reading: Διάρκεια 1 ώρα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν πληροφορίες από βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

PART 2 Writing: Διάρκεια 1 ώρα και 20 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να παράγουν δύο διαφορετικά κομμάτια γραφής, όπως μια σύντομη ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μια αναφορά, μια κριτική ή ένα δοκίμιο.

Part 3 Use of English: Διάρκεια 45 λεπτά
Η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα δοκιμαστεί από ασκήσεις που δείχνουν πόσο καλά ελέγχουν οι υποψήφιοι τη γραμματική και το λεξιλόγιό τους.

Part 4 Listening: Διάρκεια 40 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν πως μπορούν να καταλάβουν  την έννοια μιας σειράς προφορικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ειδήσεων, ομιλιών, ιστοριών και οι δημόσιων ανακοινώσεων.

Part 5 Speaking: Διάρκεια 14 λεπτά
Θα δώσουν την προφορική δοκιμασία με άλλο υποψήφιο ή σε μια ομάδα από τις τρεις, και θα δοκιμαστεί η ικανότητά τους να λάβουν μέρος σε διάφορα είδη αλληλεπίδρασης: με τον εξεταστή, με άλλους υποψηφίους και μόνοι τους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CAE:

Το Certificate in Advanced English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου δύο επιπλέον έτη αφού περάσουν στις εξετάσεις του FCE προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

Δομή του CAE:

Το πτυχίο CAE αποτελείται από πέντε ενότητες:

Part 1 Reading: Διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν κείμενα από επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

Part 2 Writing: Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να παράγουν δύο διαφορετικά κομμάτια γραφής, όπως ένα άρθρο, μια αναφορά, μια πρόταση και μια κριτική.

Part 3 Use of English: Διάρκεια 1 ώρα
Η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα δοκιμαστεί με ασκήσεις που  δείχνουν πόσο καλά μπορούν οι υποψήφιοι να ελέγχουν τη γραμματική και το λεξιλόγιό τους.

Part 4 Listening: Διάρκεια 40 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να καταλάβουν το νόημα από μια γκάμα προφορικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, ραδιοφωνικών εκπομπών, ομιλιών και συζητήσεων.

Part 5 Speaking: Διάρκεια 15 λεπτά
Θα δώσουν την προφορική δοκιμασία με άλλο υποψήφιο ή σε μια ομάδα από τις τρεις, και θα δοκιμαστεί η ικανότητά τους να λάβουν μέρος σε διάφορα είδη αλληλεπίδρασης: με τον εξεταστή, με άλλους υποψηφίους και μόνοι τους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CPE:

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE.


Δομή του CPE:

Το πτυχίο CPE αποτελείται από πέντε ενότητες:

Part 1 Reading: Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν το νόημα του γραπτού λόγου σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, παραγράφου, αλλά και το γενικό νόημα του κειμένου.

Part 2 Writing: Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να παράγουν διαφορετικά είδη γραπτού λόγου, όπως μιά μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά ή μιά έκθεση των 300-350 λέξεων το καθένα.

Part 3 Use of English: Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά
Η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα δοκιμαστεί από ασκήσεις που δείχνουν πόσο καλά ελέγχουν οι υποψήφιοι τη γραμματική και το λεξιλόγιό τους και πόσο καλά μπορούν να κάνουν περίληψη πληροφοριών.

Part 4 Listening: Διάρκεια 40 λεπτά
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να καταλάβουν το νόημα από μια γκάμα προφορικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, ραδιοφωνικών εκπομπών, ομιλιών, συζητήσεων,ειδήσεων και δημόσιων ανακοινώσεων.

Part 5 Speaking: Διάρκεια 19 λεπτά
Θα δώσουν την προφορική δοκιμασία με άλλο υποψήφιο ή σε μια ομάδα από τις τρεις, και θα δοκιμαστεί η ικανότητά τους να λάβουν μέρος σε διάφορα είδη αλληλεπίδρασης: με τον εξεταστή, με άλλους υποψηφίους και μόνοι τους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

MICHIGAN EXAMS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BCCE:


Το πιστοποιητικό BCCE είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε βασικό επίπεδο (επίπεδο Β1). Έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να χειριστούν βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις και που δεν είναι ακόμα έτοιμοι για μεγαλύτερου επιπέδου εξετάσεις γλωσσομάθειας, όπως το ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) του Πανεπιστημίου του Michigan. 

 Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει τοποθετήσει το BCCE στο επίπεδο της Μέτριας Γνώσης και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό BCCE μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη βασικής γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων BCCE έχουν ως εξής:

ΕνότηταΜέροςΠεριγραφήΑριθμός ΕρωτήσεωνΤύπος Ερωτήματος
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 1 Ερωτήσεις ή σύντομες φράσεις για τις οποίες οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. 10

Πολλαπλής Επιλογής

3 επιλογές

2 Σύντομα τηλεφωνικά μηνύματα ή ανακοινώσεις ακολουθούμενες από μία ερώτηση που ακούγεται μόνο ηχογραφημένη, αλλά δεν υπάρχει σε γραπτή μορφή. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση. 9

Πολλαπλής Επιλογής

3 επιλογές

3 Διάλογος ανάμεσα σε 2 συζητητές, διαιρεμένος σε 3 μέρη, με 2 ερωτήσεις ανά μέρος. Οι ερωτήσεις που ακούγονται υπάρχουν και σε γραπτή μορφή, ώστε οι υποψήφιοι να τις διαβάζουν και από το booklet. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση. 6

Πολλαπλής Επιλογής

3 επιλογές

4 Συνομιλία μετά την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση που ακούν και ταυτόχρονα διαβάζουν στο booklet. 5

Πολλαπλής Επιλογής

3 επιλογές

Συνολικός Αριθμός Δραστηριοτήτων 30  
Γραμματική
 
 
1 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση μιας πρότασης. Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι οι χρόνοι, η δομή της πρότασης και οι προσδιορισμοί της ποσότητας. 10

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

2

Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση ενός διαλόγου με κενά.

Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι τα modals, οι προθέσεις και οι λειτουργίες της γλώσσας.

10

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

3

Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση ενός κειμένου με κενά.

Τα γραμματικά φαινόμενα στα οποία δίνεται έμφαση είναι οι σύνδεσμοι, τα επιρρήματα, οι αναφορικές αντωνυμίες και οι αναφορικές προτάσεις.

10

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

Λεξιλόγιο 1 Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές που δίνονται για τη συμπλήρωση έξι σύντομων διαλόγων. 30

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

Κατανόηση Γραπτού Λόγου 1 Κατανόηση της δομής ενός κειμένου και προσεκτική μελέτη των λεπτομεριών του: Οι υποψήφιοι διαβάζουν 2 κείμενα. Κάθε κείμενο είναι διαιρεμένο σε 5 παραγράφους από τις οποίες λείπει η θεματική πρόταση. Ανάμεσα στις 8 επιλογές που δίνονται οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή θεματική πρόταση για κάθε μία από τις παραγράφους. 10

Πολλαπλής Επιλογής

8 επιλογές

2 Γρήγορη ανάγνωση και επιλεκτική προσοχή: Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τα 4 κείμενα που δίνονται. 10

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

3 Πολλαπλή Συνδυαστική: Οι υποψήφιοι διαβάζουν 5 κείμενα με περιγραφές και τα αντιστοιχίζουν με τα κατάλληλα πρόσωπα/μέρη, κτλ. από τις 8 επιλογές που δίνονται. 5

Πολλαπλής Επιλογής

8 επιλογές

4 Λεπτομερής Ανάγνωση: Οι υποψήφιοι διαβάζουν λεπτομερώς ένα κείμενο και απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης που του γίνονται. 5

Πολλαπλής Επιλογής

4 επιλογές

Συνολικός Αριθμός Δραστηριοτήτων 90  
Παραγωγή Γραπτού Λόγου 1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν σε πέρας δύο δοκιμασίες παραγωγής γραπτού λόγου, που περιλαμβάνουν: ένα γράμμα 80-100 λέξεων, ένα email περίπου 70 λέξεων, ως απάντηση σε ένα προηγηθέν κείμενο. 2 δοκιμασίες Γράμμα & email
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
 
 
 
1 Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιο μέσα από προσωπικές ερωτήσεις, όχι ιδιωτικής φύσεως.
2 Οι υποψήφιοι εκφράζουν την άποψή τους με αφορμή μία εικόνα που τους παρουσιάζεται. 
3 Οι υποψήφιοι συμβουλεύουν τον εξεταστή για ένα θέμα γενικής γνώσης.
4 Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις γενικής φύσεως, πάνω σε ένα θέμα που είχε συζητηθεί στα μέρη 2 & 3 της εξέτασης.

 

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ECCE:

 
Tο πιστοποιητικό Competency είναι επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.
Το πιστοποιητικό ECCE (Competency), όπως και το πιστοποιητικό Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το πιστοποιητικό Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECCE έχουν ως εξής:

ΕνότηταΧρόνοςΠεριγραφήΑριθμός ερωτήσεων

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
30 λεπτά

Μέρος I
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από μία ερώτηση. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων.

30

Μέρος II
Ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη η οποία ακούγεται τμηματικά. Ερωτήσεις ακολουθούν κάθε ενότητα, με σύντομες τυπωμένες απαντήσεις.

20

Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου (GVR)

80 λεπτά

Γραμματική
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

35

Λεξιλόγιο
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σωστή.

35

Κατανόηση Κειμένων
Μέρος I: Ένα σύντομο κείμενο το οποίο ακολουθείται από ερωτήσεις κατανόησης.
Μέρος II: Σύντομα κείμενα που εμφανίζονται ως διαφημίσεις και ακολουθούνται από ερωτήσεις. Μέρος III: Μεγαλύτερης έκτασης κείμενα τα οποία ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης.

30
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Επιλογή μεταξύ επιστολής και έκθεσης. 1 θέμα
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10 - 15 λεπτά Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan θέματα.  

 • Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται την ημέρα των εξετάσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.
   
 • Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής, αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησής τους μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας.
   
 • Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ALCE:

Το πτυχίο ALCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1, όπως αυτό ορίζεται από το CEFR.Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έχει τοποθετήσει το ALCE στο επίπεδο της Πολύ Καλής Γνώσης και το έχει αναγνωρίσει ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για την πραγματοποίηση προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το πιστοποιητικό ALCE μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές.

ΜέροςΣτόχοςΜορφήΠεριγραφή
Κατανόηση Προφορικού Λόγου: 40 ερωτήματα
Μέρος 1 Αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας με χρήση οπτικού υλικού 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές

Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet

Eπιλογές: βασισμένες στο οπτικό υλικό

Μέρος 2

Κατανόηση της καθημερινής γλώσσας

Κατανόηση νοημάτων υπαινικτικά διατυπωμένων

10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 3

Προσεκτική παρακολούθηση προφορικού λόγου

Για συγκεκριμένες πληροφορίες και απόψεις

10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές Ερωτήσεις: σε γραπτή μορφή στο test booklet
Mέρος 4 Κατανόηση των βασικών σημείων μιας ακαδημαϊκής παρουσίασης/διάλεξης 10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 3 επιλογές

Ερωτήσεις μόνο ηχογραφημένες, όχι σε γραπτή μορφή στο test booklet

Γραμματική, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 100 ερωτήματα
Γραμματική: 40 ερωτήματα
1 Μέρος Γραμματική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Γραμματική επίσημου και καθημερινού λόγου
Vocabulary:  40 ερωτήματα
1 Μέρος Λεξιλογική κατανόηση προτάσεων 40 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Ερωτήματα όμοια στην μορφή, στη σημασία ή στην καταλληλότητα και συμφραζόμενα στον επίσημο και καθημερινό λόγο
Κατανόηση Γραπτού Κειμένου: 20 ερωτήματα
Μέρος 1 Εντοπισμός επιμέρους πληροφορίων στο κείμενο 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση του κειμένου, κατανόηση αντικρουόμενων απόψεων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα και δυνατότητα συμπερασμού
Μέρος 2 Εντοπισμός επιμέρους πληροφορίων σε κείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και λογικής προόδου, π.χ. σχέση αιτίας-αποτελέσματος και λεξιλόγιο μέσα στα συμφραζόμενα
Μέρος 3 Εντοπισμός επιμέρους πληροφοριών σε εκτενές κείμενο/αναφορά για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος 6-8 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής: 4 επιλογές Λεπτομερής κατανόηση κειμένου με μονομερώς ανεπτυγμένη επιχειρηματολογία, κατανόηση πολύπλευρων επιχειρημάτων και κατανόηση λεξιλογίου από τα συμφραζόμενα
Παραγωγή Γραπτού Λόγου: Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια από τις δύο δοκιμασίες
Γραπτή Δοκιμασία 1 Ακαδημαϊκός λόγος: γνώμη εναργώς και ορθά διατυπωμένη Έκθεση Ιδεών Έκθεση επιχειρημάτων, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 2 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Γραπτή Δοκιμασία 2 Επίσημη αναφορά εναργώς και ορθά διατυπωμένη με χρήση του κατάλληλου ύφους Αναφορά Επεξηγηματική γραφή: επίσημη αναφορά, μήκους 250 λέξεων, βασισμένη σε άλλα υποστηρικτικά κείμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 3 από τα υποστηρικτικά κείμενα.
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Προφορική Δοκιμασία 1 Στάδιο γνωριμίας με τον υποψήφιοι μέσα από προσωπικές ερωτήσεις, όχι ιδιωτικής φύσεως.
Προφορική Δοκιμασία 2 Συζήτηση βασισμένη σε οπτικό ή γραπτής μορφής υποστηρικτικό υλικό. Σκοπός είναι η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας για την έκφραση εικασιών και προσωπικής άποψης.
Προφορική Δοκιμασία 3 Ευρύτερη συζήτηση σε σχέση με ένα από τα προηγούμενα θέματα. Σκοπός είναι η έκφραση εκτενούς, τεκμηριωμένης άποψης με επαρκή επιχειρήματα.
Προφορική Δοκιμασία 4 Πειστική διατύπωση απόψεων και αποτελεσματική υποστήριξη μίας άποψης

Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, και Writing) συνιστούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.


                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ECPE:


Το πιστοποιητικό ECPE (Proficiency) είναι ένα επίσημο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία Δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το πιστοποιητικό Proficiency (ECPE), όπως και το πιστοποιητικό Competency (ECCE) του Πανεπιστημίου του Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας από το Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.).

H δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECPE έχουν ως εξής:

ΕνότηταΧρόνοςΠεριγραφή                             Αριθμός ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Μία έκθεση βασισμένη σε ένα από τα δύο θέματα. 1 θέμα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
35-40 λεπτά

Μέρος I
Σύντομος ηχογραφημένος διάλογος ακολουθούμενος από τρεις επιλογές.

50

Μέρος II
Μία ηχογραφημένη ερώτηση ακολουθούμενη από τρεις ερωτήσεις.

Μέρος III
Τρεις ηχογραφημένες ομιλίες ακολουθούμενες από ηχογραφημένες ερωτήσεις κατανόησης.


Grammar,
Cloze,
Vocabulary,
Reading
75 λεπτά

Γραμματική
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

40

Cloze
Μετά την ανάγνωση ενός κειμένου από το οποίο έχουν αφαιρεθεί λέξεις, οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις συνολικά τέσσερις λέξεις.

20

Λεξιλόγιο
Μία ελλιπής πρόταση ακολουθούμενη από επιλογές λέξεων ή φράσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σωστή.

40

Κατανόηση κειμένων
4 κείμενα που ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης.

20
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 25 - 35 λεπτά Συνομιλία 2 υποψηφίων μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση 2 εξεταστών.

 

 

 • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening, και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται είτε την ημέρα των εξετάσεων είτε σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.
   
 • Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές Αγγλικής, αντιπροσωπευτικές της προετοιμασίας και του τρόπου εξάσκησής τους μέσα στην τάξη. Οι ασκήσεις είναι παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι μαθητές στα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη και σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο διδακτικό υλικό της Αγγλικής γλώσσας.
   
 • Στην κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) δεν χρησιμοποιούνται ποτέ τοπικές ή άλλες διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ TOEIC:

Το TOEIC® είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που υπολογίζει με ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επίδοσης υποψηφίων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος δηλώνει πόσο καλά μπορεί να επικοινωνεί με άλλα άτομα στο καθημερινό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το πιστοποιητικό του TOEIC® αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος.

Tο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει και μοριοδοτεί το ΤΟΕΙC® στα εξής επίπεδα:
μέτρια γνώση (405-500), καλή γνώση (505-780) και πολύ καλή γνώση (785-900).

Το TOEIC® διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη:

Ενότητες   
Εξέτασης                      
Αριθμός ερωτήσεωνΠεριγραφήΣυνολική Διάρκεια
Κατανόηση προφορικού λόγου από CD (Listening Comprehension) 10 Φωτογραφίες 45'
30 Ερωτήσεις - απαντήσεις
30 Διάλογοι
30 Σύντομες ομιλίες
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading Comprehension) 40 Ελλιπείς προτάσεις 75'
12 Συμπλήρωση Κειμένων
48 Κατανόηση Κειμένων

 Οι γραπτές εξετάσεις (μέρη 1-3) διαρκούν 3 περίπου ώρες συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δίνονται στους υποψήφιους.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΓΑΛΛΙΚΑ

DELF B1
Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων.

DELF B1  -  Περιεχόμενο

  

Διάρκεια

Βαθμολογία

 

Ακουστική κατανόηση

*  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 6 λεπτά.

 

 

25 λεπτά

περίπου

 

 

/25

 

 

Γραπτή κατανόηση

* Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :

 -   Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.

 • - Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
 • - Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.

 

 

35 λεπτά

 

 

/25

 

 

Γραπτή έκφραση

* Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο...).

 

 

45 λεπτά

 

 

/25

 

 

Προφορική έκφραση

*  Εξέταση σε τρία μέρη :

-  Προσωπική παρουσίαση

-  Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο

-  Προφορική ανταλλαγή απόψεων ιδεών ....

 

15 λεπτά

περίπου

προετοιμασία :

10 λεπτά

(αφορά μόνο το τρίτο μέρος της δοκιμασίας)

(μόνο το πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία)

 

 

/25

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής  : 1 ώρα 45

 

* Συνολικός Βαθμός /100.

* Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100

* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

 

                                                                  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

DELF B2
πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων

DELF B2  - Περιεχόμενο

  

Διάρκεια

Βαθμολογία

 

Ακουστική κατανόηση

*  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων :

-  Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων... (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).

-  Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα... (3-4 λεπτά - δύο ακουστικές).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 8 λεπτά

 

 

30 λεπτά

περίπου

 

 

/25

 

 

Γραπτή κατανόηση

*  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων :

-  Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.

-  Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.

 

 

1 ώρα

 

 

/25

 

 

Γραπτή έκφραση

*  Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα,   απάντηση σε επιστολή...).

 

1 ώρα

 

 

/25

 

 

Προφορική έκφραση

*  Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης.

 

20 λεπτά

προετοιμασία :

20 λεπτά

 

/25

Συνολική διάρκεια  εξέτασης πλην προφορικής  : 2 ώρες 30

* Συνολικός Βαθμός /100.

* Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100

* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

 

                                                                 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

DALF C1
πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν  στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες  γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

DALF C1  -  Περιεχόμενο

  

Διάρκεια

βαθμολογία

 

Ακουστική κατανόηση

*  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων :

-  Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές).

-  τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική).

Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 10 λεπτά

 

40 λεπτά

περίπου

 

 

/25

 

 

Γραπτή κατανόηση

*  Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1500 - 2000 λέξεων.

 

 

50 λεπτά

 

 

/25

 

 

Γραπτή έκφραση

*  Εξέταση σε δύο μέρη :

- Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1000 λέξεων (περίπου).

- Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων.

Δύο τομείς επιλογής :1)  Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές  Επιστήμες

                                 2) Θετικές Επιστήμες

 

 

2.30 ώρες

 

 

 

 

 

 

/25

 

 

 

 

 

 

Προφορική έκφραση

*  Εξέταση σε δύο μέρη :

 • - Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
 • - Συζήτηση

Δύο τομείς επιλογής :1)  Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες

                                 2) Θετικές Επιστήμες

 

 

30 λεπτά

προετοιμασία :

1 ώρα

 

/25

Συνολική διάρκεια  εξέτασης πλην προφορικής  : 4 ώρες

 

* Συνολικός Βαθμός /100.

* Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100

* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  5/25

 

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

DALF C2
πιστοποιεί  το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας  χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Όλοι  οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος  έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

DALF C2  -  Περιεχόμενο

  

Διάρκεια

Βαθμολογία

 

Ακουστική κατανόηση και προφορική έκφραση

*  Εξέταση σε τρία μέρη :

 • - Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου.

(Δύο ακουστικές)

- Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κειμένο.

- Συζήτηση με τον εξεταστή.

 

 

30 λεπτά

προετοιμασία :

1 ώρα

 

 

/50

 

Γραπτή κατανόηση και έκφραση

*  Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2000 λέξεων (περίπου).

Δύο τομείς επιλογής :1)  Λογοτεχνία - Ανθρωπιστικές Επιστήμες

                                 2) Θετικές Επιστήμες

 

 

3.30 ώρες

 

 

/50

 

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής  : 3 ώρες 30

 

 

* Συνολικός Βαθμός /100.

* Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100

* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα :  10/50


                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ SORBONNE

SORBONNE B2
Το Sorbonne - B2 απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους των οποίων το επίπεδο είναι αυτό του DELF - B1. Απαιτεί 500-600 ώρες διδασκαλίας γαλλικής ως ξένης γλώσσας.


ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

SORBONNE C1

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου. Απαλλάσσει από τεστ γλώσσας τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγγραφούν για πτυχιακές - μεταπτυχιακές - διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Διάρκεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων : 5 ώρες

Το πρόγραμμα αλλάζει κάθε δύο χρόνιαΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

SORBONNE C2

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία-Ευρωπαική Ενωση) Παρέχει τη δυνάτοτητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απ'ευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne III.

Διάρκεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων : 9 ώρεςΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ TEST ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD)
Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikats B1: Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύεται ότι οι πτυχιούχοι έχουν στέρεες βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης και είναι σε θέση να ανταποκριθούν λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση οι πτυχιούχοι μπορούν για παράδειγμα

 • σε καθημερινές περιστάσεις να κατανοούν ακόμη και τις λεπτομέρειες σημαντικών πληροφοριών από συνομιλίες, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και ραδιοφωνικές αγγελίες,
 • να καταλαβαίνουν ακριβώς σημαντικές πληροφορίες από δημοσιογραφικά κείμενα, στατιστικές και περιγραφές που αναφέρονται σε καθημερινά θέματα,
 • να γράφουν προσωπικά ή ημιεπίσημα κείμενα με ειρμό, όπως για παράδειγμα επιστολές ή ηλεκτρονικά μηνύματα,
 • να κάνουν μια απλή συζήτηση πάνω σε κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει προσωπικά, να εκφράζουν σύντομα την άποψή τους και να αντιδρούν ανάλογα ακούγοντας την άποψη του συνομιλητή τους,
 • να διηγούνται καθημερινά επεισόδια, να προτείνουν κάτι ή να λαμβάνουν από κοινού με το συνομιλητή τους μια απόφαση.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch οι ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της γερμανικής υπηκοότητας.

Τα μέρη της εξέτασης:

 1. Γραπτή ομαδική εξέταση (150 λεπτά)

  • Διαβάζετε σύντομες αγγελίες και μια εκτενή έκθεση ή κάποιο κείμενο εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου και απαντάτε στα ζητούμενα που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
  • Σε μια επιστολή συμπληρώνετε τα κενά, επιλέγοντας από μια σειρά λέξεων αυτή που ταιριάζει.
  • Ακούτε σύντομες συνομιλίες, ανακοινώσεις και μια αρκετά εκτενή συνέντευξη και απαντάτε στα ζητούμενα.
  • Γράφετε μια προσωπική ή επίσημη επιστολή και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.
 2. Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 λεπτά)

 3. Στα πλαίσια μιας συνομιλίας παρουσιάζετε τον εαυτό σας, αναμεταδίδετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα διάγραμμα, μια εικόνα ή ένα κείμενο και συζητάτε με το συνομιλητή σας για κάποιο καθημερινό θέμα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και διατυπώνετε προτάσεις.

Αξιολόγηση

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο με ενιαία κριτήρια. Οι γραπτές εργασίες και η προφορική επίδοση αξιολογούνται στα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα βάσει ενιαίων κριτηρίων από δύο ανεξάρτητους εξεταστές.

                                                                       Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Η εξέταση Zertifikat Deutsch für den Beruf αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση , οι πτυχιούχοι μπορούν για παράδειγμα

 • να συνεννοούνται σε καθημερινές επαγγελματικές περιστάσεις τόσο γραπτά όσο και προφορικά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και να αντιδρούν ανάλογα.
 • να κατανοούν απλά κείμενα και να συντάσσουν στερεότυπες επιστολές με περιεχόμενο της επαγγελματικής καθημερινότητας.

Αναγνώριση

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εξέταση εκτιμάται ιδιαίτερα από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
Τα μέρη της εξέτασης:

 • Γραπτή εξέταση (160 λεπτά)

  • Διαβάζετε κείμενα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, δημοσιογραφικά κείμενα, εμπορικές επιστολές και απαντάτε στα ζητούμενα που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
  • Συμπληρώνετε σε επιστολές τα κενά, επιλέγοντας από μια σειρά λέξεων αυτή που ταιριάζει.
  • Ακούτε σύντομες συνομιλίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή, αποσπάσματα μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης και μια ραδιοφωνική εκπομπή και απαντάτε στα ζητούμενα.
  • Απαντάτε σε μια εμπορική επιστολή και επεξεργάζεστε διάφορες ασκήσεις.
 • Προφορική ατομική εξέταση (20 λεπτά)

  • Στην προφορική εξέταση πρέπει να αποδείξετε ότι είστε σε θέση να εκφράζεσθε με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε στερεότυπες καταστάσεις της επαγγελματικής καθημερινότητας.
  • Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας παρουσιάζετε τον εαυτό σας, αναμεταδίδετε τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα διάγραμμα ή μια στατιστική και συζητάτε με το συνομιλητή σας για κάποιο θέμα.
  • Στη συζήτηση απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και διατυπώνετε προτάσεις.


                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  Goethe-Zertifikat B2
  Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι πτυχιούχοι  είναι για παράδειγμα σε θέση

  • να κατανοούν τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλούν απ' αυτά τις πληροφορίες που θεωρούν σημαντικές (π.χ. από ραδιοφωνικές εκπομπές)
  • να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα κειμένων, τόσο σύντομων (όπως για παράδειγμα αγγελίες) όσο και εκτενέστερων, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις
  • να δομούν και να διατυπώνουν με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, αλλά και να διορθώνουν κείμενα τρίτων που περιέχουν λάθη
  • να παρουσιάζουν προφορικά γενικά θέματα και θέματα που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο
  • να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που τους είναι οικεία, να παίρνουν θέση και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους.

  Αναγνώριση

  Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
  Τα μέρη της εξέτασης:
 • Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά)

  • Διαβάζετε διάφορα κείμενα από σύγχρονα μέσα, όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις. Συμπληρώνετε λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο..
  • Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα.
  • Εκφράζετε γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο και διορθώνετε μια επιστολή.
 • Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα)

 • Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους συνομιλητές σας (μεταξύ των οποίων κάποιοι που μιλούν τα γερμανικά ως μητρική γλώσσα), παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεσθε προφορικά σε συνεννόηση με μια συνυποψήφια / έναν συνυποψήφιο για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.

                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  Goethe-Zertifikat C1
  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση, οι πτυχιούχοι μπορούν για παράδειγμα

  • να κατανοούν εκτενή ραδιοφωνικά κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές και διαλέξεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα,
  • να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα κειμένων, μεταξύ των άλλων και εκτενών, σύνθετων κειμένων εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια και εκθέσεις,
  • να γράφουν εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις τους με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αναγνώστη,
  • να εκφράζονται προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνουν τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις τους με ακρίβεια και να παρουσιάζουν εκτενώς τα δικά τους πορίσματα.

  Αναγνώριση

  Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Το Goethe-Zertifikat C1 απαλλάσσει αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, αλλά και προκαταρκτικούς κύκλους σπουδών (Studienkollegs) από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις.
  Τα μέρη της εξέτασης:
  1. Γραπτή ομαδική εξέταση (190 λεπτά)

   • Διαβάζετε αποσπάσματα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και/ή εκθέσεις. Στις αντίστοιχες ασκήσεις αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις εκτενών κειμένων, αποδίδοντας μεταξύ των άλλων το νόημα επιλεγμένων τμημάτων τους.
   • Ακούτε συζητήσεις, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνεντεύξεις ή ραδιοφωνικά κείμενα, κρατάτε σημειώσεις και αντιστοιχείτε φράσεις.
   • Εκφράζετε εκτενώς την άποψή σας σε ένα καλά δομημένο κείμενο πάνω σε ένα θέμα. Για το σκοπό αυτό σας δίνονται πληροφορίες με τη μορφή ενός διαγράμματος.
  2. Προφορική εξέταση: ανά ζεύγη ή ατομική (15 ή 10 λεπτά αντίστοιχα)

  3. Στην πρώτη φάση της εξέτασης λέτε την άποψή σας για το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου. Κατόπιν αναζητείτε από κοινού με το συνομιλητή σας λύση σε κάποιο σχέδιο.

  Αξιολόγηση

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο με ενιαία κριτήρια. Οι γραπτές εργασίες και η προφορική επίδοση αξιολογούνται από δύο ανεξάρτητους εξεταστές στα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα βάσει ενιαίων κριτηρίων.                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
  Το Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), όπως και το Kleines Deusches Sprachdiplom (KDS), προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση, οι πτυχιούχοι μπορούν για παράδειγμα όπως και στο KDS

  • να κατανοούν χωρίς πρόβλημα όλα όσα διαβάζουν και ακούν στα γερμανικά.
  • Να συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές - και να αποδίδουν σε κείμενο με ειρμό τις αιτιολογήσεις και τις εξηγήσεις τους,
  • Να εκφράζουν αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια ακόμη και τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών που περιέχονται σε σύνθετα θέματα,
  • Να ερμηνεύουν λογοτεχνικά κείμενα και να απαντούν σε απαιτητικές ερωτήσεις.

  Αναγνώριση

  Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Το Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung απαλλάσσει αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές γερμανικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις.
  Τα μέρη της εξέτασης:
  1. Γραπτή ομαδική εξέταση (300 λεπτά)

   • Στην ενότητα Texterklärung (Ερμηνεία Κειμένου) απαντάτε σε ερωτήσεις πάνω σε ένα λογοτεχνικό ή δημοσιογραφικό κείμενο και διατυπώνετε με διαφορετικό τρόπο ορισμένα αποσπάσματα του κειμένου.
   • Στην ενότητα Ausdrucksfähigkeit (Ικανότητα 'Εκφρασης) ασχολείστε με γλωσσικές-γραμματικές παραλλαγές σε ένα κείμενο.
   • Στην ενότητα Hörverstehen (Ακουστική Κατανόηση Κειμένου) απαντάτε σε ερωτήσεις πάνω σε μια συνέντευξη ή συνομιλία.
   • Στην ενότητα Aufsatz ('Εκθεση) αναπτύσσετε ένα ελεύθερο θέμα από τη γερμανική πραγματικότητα ή λογοτεχνία που έχετε επιλέξει από έναν κατάλογο βιβλίων και έχετε προετοιμάσει. 
    Κατάλογος βιβλίων 2009 
    Κατάλογος βιβλίων 2010
  2. Προφορική ατομική εξέταση (περίπου 20 λεπτά)

   'Εχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά να προετοιμάσετε ένα κείμενο, το οποίο διαβάζετε δυνατά προσέχοντας την άρθρωση και τον τονισμό. Αποδίδετε το νόημά του περιληπτικά και καλείστε να μιλήσετε για το θέμα του κειμένου. Αναπτύσσετε σε σύντομη διάλεξη (Vortrag) κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει και έχετε προετοιμάσει και κατόπιν συνομιλείτε γι' αυτό με τους δύο αξιολογητές.

  Αξιολόγηση

  Η εξέταση Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο με ενιαία κριτήρια. Οι γραπτές εργασίες και η προφορική επίδοση αξιολογούνται από δύο ανεξάρτητους εξεταστές στα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα βάσει ενιαίων κριτηρίων.


                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
  To Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), όπως και η Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό γλωσσικό επίπεδο. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αντικείμενο της εξέτασης είναι κυρίως η λογοτεχνία.

  Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση,οι πτυχιούχοι μπορούν για παράδειγμα όπως και στην ZOP

  • να κατανοούν χωρίς κανένα πρόβλημα όλα όσα διαβάζουν και ακούν στα γερμανικά,
  • να συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές - και να αποδίδουν σε κείμενο με ειρμό τις αιτιολογήσεις και τις εξηγήσεις τους,
  • να εκφράζουν αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια ακόμη και τις λεπτές αποχρώσεις των εννοιών που περιέχονται σε σύνθετα θέματα,
  • να ερμηνεύουν λογοτεχνικά κείμενα και να απαντάτε σε απαιτητικές ερωτήσεις.

  Αναγνώριση

  Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe- Institut είναι διεθνώς καταξιωμένα και θεωρούνται σε πολλές χώρες σημαντικά προσόντα στην αγορά εργασίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

  Tο Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) απαλλάσσει αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές γερμανικών πανεπιστημίων από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις.
  Τα μέρη της εξέτασης:
  1. Γραπτή ομαδική εξέταση (300 λεπτά)

   • Στην ενότητα Texterklärung (Ερμηνεία κειμένου) απαντάτε σε ερωτήσεις πάνω σε ένα λογοτεχνικό κείμενο ή δημοσιογραφικό άρθρο και διατυπώνετε ορισμένα αποσπάσματα του κειμένου με άλλα λόγια ή ύφος.
   • Στην ενότητα Ausdrucksfähigkeit (Ικανότητα έκφρασης) ασχολείστε με γλωσσικές-γραμματικές παραλλαγές σε ένα κείμενο.
   • Στην ενότητα Hören (Ακουστική κατανόηση κειμένου) γράφετε ορθογραφία (Diktat).
   • Στην ενότητα Lektüre (Ανάγνωση και επεξεργασία κειμένου/βιβλίου) επεξεργάζεσθε δύο τύπους ασκήσεων πάνω στα λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία έχετε επιλέξει από έναν κατάλογο και έχετε προετοιμάσει. 
    Κατάλογος βιβλίων 2009 
    Κατάλογος βιβλίων 2010
  2. Προφορική ατομική εξέταση (περίπου 20 λεπτά)

   ΄Εχετε στη διάθεσή σας 40 λεπτά να προετοιμάσετε ένα κείμενο, το οποίο διαβάζετε δυνατά προσέχοντας την άρθρωση και τον τονισμό. Χρησιμοποιώντας τις σημειώσεις που έχετε κάνει, κάνετε μια σύντομη διάλεξη (Vortrag) για κάποιο θέμα που έχετε επιλέξει. Συνομιλείτε και συζητάτε με τους εξεταστές σας για το θέμα.

  Αξιολόγηση

  Η εξέταση Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) διεξάγεται σε όλο τον κόσμο με ενιαία κριτήρια.

  Οι γραπτές εργασίες αξιολογούνται κεντρικά στο Μόναχο από αξιολογήτριες και αξιολογητές τόσο του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian όσο και του Goethe-Institut - βάσει ενιαίων κριτηρίων και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.
  Η προφορική επίδοση αξιολογείται στα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα από δύο εξεταστές βάσει ενιαίων κριτηρίων.

                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


  ΙΤΑΛΙΚΑ

  Όλες οι εξετάσεις έχουν την ίδια δομή. Αποτελούνται από 4 ενότητες που εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου στην κατανόηση διαφόρων ειδών κειμένου, στη σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου και στην κατανόηση προφορικών κειμένων.
  CELI 2
  Πιστοποιητικό για γνώστες χαμηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  CELI 3
  Πιστοποιητικό για γνώστες μέσου επιπεδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  CELI 4
  Πιστοποιητικό για γνώστες υψηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
  CELI 5
  Πιστοποιητικό για γνώστες του ανώτατου επιπέδου της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.


                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

  DIPLOMA INICIAL

  Το πτυχίο Diploma Inicial αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα.

  Εξετάσεις

  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται το Νοέμβριο και Μάιο και περιλαμβάνουν 4 ενότητες:
  1. Reading Comprehension: 40 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τις πληροφορίες για να απαντήσουν σ' αυτές τις ερωτήσεις τις αντλούν από 4 μικρά κείμενα.
  2. Writing: 50 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να παραγάγουν απλά κείμενα, όπως οι σημειώσεις, οι ειδοποιήσεις, οι αιτήσεις και ένα φιλικό γράμμα.
  3. Listening Comprehension: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν τους σύντομους, απλούς διαλόγους και πληροφορίες με την επιλογή των σωστών απαντήσεων.
  4. Grammar and Vocabulary: 40 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 30 ερωτήσεις (15 γραμματικής 15 λεξιλογικές) πολλαπλής επιλογής.
  5. Speaking: 15 λεπτά. Οι υποψήφιοι προετοιμάζονται πρώτα σε εικόνες και διαλόγους που θα εξεταστούν (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά).

                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  DIPLOMA INTERMEDIO

  Το πτυχίο Diploma Intermedio αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της Ισπανική γλώσσα σε επίπεδο όπου μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες της συνθήκες της καθημερινής ζωής.

  Εξετάσεις

  Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές το χρόνο: το Μάιο και το Νοέμβριο. Χωρίζονται σε 5 ενότητες οι οποίες έχουν ως εξής:
  1. Reading Comprehension: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε 4 κείμενα, τα οποία δεν ξεπερνούν τις 450 λέξεις το καθένα.
  2. Writing: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα. 1 γράμμα και 1 έκθεση περίπου 150-200 λέξεις το καθένα.
  3. Listening Comprehension: 30 λεπτά. Ο υποψήφιος θα απαντά σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα (ηχογραφημένα). Οι ηχογραφήσεις συνίστανται σε ανακοινώσεις, ειδήσεις, συζητήσεις ή συνεντεύξεις.
  4. Grammar and Vocabulary: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50 ερωτήσεις γραμματικής 10 ερωτήσεις πάνω σε εκφράσεις).
  5. Speaking: 10-15 λεπτά. Προετοιμασία 10 λεπτών μόνο στο θέμα που θα αναπτύξουν

                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

  DIPLOMA SUPERIOR

  To Diploma Superior αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας στην ισπανική γλώσσα.

  Εξετάσεις

  Οι εξετάσεις για την απόκτηση και αυτού του πτυχίου διεξάγονται δύο φορές μέσα στο χρόνο: μία το Νοέμβριο και άλλη μία το Μάιο.
  1. Reading Comprehension: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 9 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πάνω σε 3 κείμενα, τα οποία δεν ξεπερνούν τις 800 λέξεις το καθένα. Σε δεύτερο στάδιο πρέπει να αντιστοιχίσουν διαλόγους σε μία συνέντευξη.
  2. Writing: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα. 1 επίσημο γράμμα και 1 έκθεση περίπου 150-200λέξεις το καθένα
  3. Listening Comprehension: 45 λεπτά.Ο υποψήφιος θα απαντά σε 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω σε 4 προφορικά κείμενα (ηχογραφημένα).
  4. Grammar and Vocabulary: 60 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (20 ερωτήσεις πάνω σε κείμενο (close test)15 ερωτήσεις πάνω σε εκφράσεις, 20 ερωτήσεις γραμματικής και 2 κείμενα στα οποία πρέπει να βρουν συνολικά 5 λάθη).
  5. Speaking: 10-15 λεπτά. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να χειρίζονται με μεγάλη ευχέρεια την ισπανική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο.

                                                                         Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

       
  © Copyright ΓνώσηPegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology